SVENSKSPRÅKIG VERKSAMHET

FinFami – Nyland rf. (grundad 1988) När en familjemedlem insjuknar psykiskt påverkas hela familjen och dess vardag. Ansvaret för de vardagliga uppgifterna och rollerna inom familjen omfördelas. Familjen och dess medlemmar upplever en mångfald av belastningar och påfrestningar: psykiska och hälsorelaterade, sociala och ekonomiska. Föreningens primära uppgift är att genom olika arbets- och närmandesätt stöda anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa eller personer med psykiska funktionshinder. Föreningen fungerar som en mötesplats för de anhöriga/närstående och deras familjer. Föreningen strävar till att erbjuda dem stöd för att bemästra de utmaningar vardagen medför.

 

De anhöriga/närstående och deras familjer erbjuds individuella stödsamtal, familje- och gruppinterventioner samt kurs- och rehabiliteringsverksamhet alltefter anhörigas/familjernas situation och behov. Målgruppen omspänner anhöriga/ närstående oberoende ålder alltifrån de tidigaste barndomsåren till senare vuxenålder. Föreningsverksamheten organiseras dels genom en permanent grundverksamhet, dels genom projektverksamhet för olika målgrupper. Verksamheten bekostas till stor del via Penningautomatföreningens stöd.

 

Föreningens verksamhet

• Stöd- och informationsverksamhet för anhöriga och familjer

• De anhöriga vägleds genom Stöd- och informationsverksamheten vidare till föreningens andra stödformer t ex stödgrupper eller familjekurser.

• Familjekurser, rekreations- och frivillig anhörigverksamhet

• Att öka kunskap och öppenhet i samhället om psykiska sjukdomar och funktionshinder Att samarbeta med social- och hälsovårdsorganisationer och erbjuda dem arbetsredskap för att bemöta anhöriga i vården av den insjuknade: Att se de anhöriga som en viktig målgrupp och resurs i den insjuknades rehabilitering och återhämtning.

• Att förebygga de anhörigas överbelastning och insjuknande

• Att utveckla och pröva nya familjeorienterade arbetsmetoder

 

Medlemsavgiften för år 2016 är 20 € per privatperson och 50 € för samfund. Medlemsavgiften bör betalas till Helsingin OP PANKKI Oyj IBAN FI19 5724 1120 0439 73. Nämn på betalningsblanketten namn och adress.

Medlemmarna får fyra gånger om året FinFami-förbundets Labyrintti-tidskriften och två gånger om året föreningens verksamhetskalender.

Behöver Du svar på frågor gällande psykisk ohälsa? Önskar Du en möjlighet att träffa andra anhöriga?

 

Familjen och psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning –hur bemästra situationen?

FinFami – Nyland rf. och Psykosociala förbundet arrangerar en seminariedag för anhöriga och närstående lördagen den 28.01. kl. 10.00–15.00.

Före detta Lappvikens sjukhus, auditoriet. Lappviksvägen 1, 00180 Helsingfors.

När en familjemedlems psykiska hälsa rubbas, påverkas hela familjen och dess vardag. Ansvaret för de vardagliga uppgifterna och rollerna inom familjen omfördelas. Familjen och dess medlemmar upplever en mångfald av belastningar och påfrestningar, allt från psykiska och hälsorelaterade till sociala och ekonomiska. Föreläsare; Leif Berg, verksamhetsledare / leg. psykoterapeut, FinFami – Nyland rf.

Nonni Mäkikärki, verksamhetskoordinator, Psykosociala förbundet. Tillfället är avgiftsfritt.

Anmälan till tel.(09) 686 0260 eller Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

Guide för anhöriga

 

Webdesign: Internesia