Yhdistyksen arvot

  • Kunnioitus ja yksilöllisyys; jokaisen yksilölliset tarpeet huomioidaan ja niitä kunnioitetaan sekä kuullaan ja niihin pyritään vastaamaan.

  • Inhimillisyys ja asiakaslähtöisyys; asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista käsin tapahtuvaa toimintaa ja kohtaamista, joka perustuu dialogisuuteen, turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

  • Tasa-arvoisuus; jokainen otetaan vastaan ja hyväksytään sellaisena kuin hän on, häntä ei pyritä muuttamaan ihmisenä, vaan pyritään vaikuttamaan hänen ympärillään oleviin asioihin ja olosuhteisiin.

  • Avoimuus; luodaan mahdollisuus avoimelle vuorovaikutukselle, jossa painottuvat kannustavaa ilmapiiriä lisäävät tekijät.

Webdesign: Internesia